W przypadku rezygnacji z wycieczki jednodniowej:
Jeśli do wycieczki pozostało mniej niż 7 dni - środki nie zostaną zwrócone
Możesz dać zastępstwo (zmiana bezpłatna)
W przypadku rezygnacji z wycieczki wielodniowej z minimum jednym noclegiem:
Z tytułu rezygnacji z imprezy przysługuje Ci zwrot wpłaconej zaliczki lub całości kwoty za wycieczkę. Jednakże kwota wypłacana będzie potrącona o koszty, które biuro turystyczne poniosło organizując imprezę turystyczną. Średnie koszty potrąceń kształtują się według poniższej specyfikacji: 
Rezygnacja od  40 do 31 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej: 30 % zwrotu ceny wycieczki
Rezygnacja od  30 do 14 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej: 60 %  ceny wycieczki
Rezygnacja od 30 do 14 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej: 80 % ceny wycieczki
Rezygnacja od 13 dni do dnia poprzedzającego wycieczkę, lub w dniu wyjazdu: do 90% ceny wycieczki
Warto wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wycieczki. Zapytaj o szczegóły w biurze. 


Tak, jesteśmy zarówno organizatorem jak i wykonawcą wycieczek, posiadamy wpis do organizatorów turystyki  wydany przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pod numerem 100/12 oraz gwarancję Towarzystwa Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna o numerze 677/2023 ważną od 29.11.2023 do 28.11.2024.

Agencja Turystyki Geo Travel posiada gwarancję ubezpieczeniową  w  Towarzystwie Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Gwiaździsta 62,  53-413 Wrocław.  Suma gwarancyjna naszego ubezpieczenia wynosi 28 000 EURO. 

Przedmiotem gwarancji jest:

  • pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy organizator turystyki, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu.
  • zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa nie została lub nie zostanie zrealizowana. 
  • zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie  zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, lub osób, które działają w ich imieniu. 

Imię, nazwisko każdego uczestnika, miejsce wyjazdu oraz datę urodzenia i telefon kontaktowy.
W przypadku wyjazdów na kolonie i obozy młodzieżowe należy podać następujące dane dziecka:
imię i nazwisko, PESEL,  dane osoby zgłaszającej – imię, nazwisko i adres zamieszkania.

 

Wpłata zaliczki w określonym w umowie terminie jest gwarancją rezerwacji, jednakże należy dokonać całkowitej opłaty za imprezę w określony sposób zgodnie z umową wycieczką i we wskazanym terminie.

Wysokość zaliczki jest określona w umowie i stanowi 30 % wartości rezerwacji, płatna w momencie dokonania rezerwacji, gotówką lub na wskazane w umowie konto pozostała należność w terminie 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.

Dzieci podróżujące pod opieką osoby dorosłej w kraju gdzie obowiązkowe jest posiadanie paszportu muszą go posiadać. Przy wycieczkach po Europie dzieci muszą posiadać dowód osobisty.
WAŻNE!
Legitymacja szkolna nie jest dokumentem upoważniającym do przekroczenia granicy.

Dowód osobisty  dla każdego z uczestników podróży będzie wystarczający podczas wyjazdu do następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wyspy Kanaryjskie.

Paszport wymagany jest przy wyjeździe na Ukrainę, Białoruś i do Rosji z terminem ważności min. 3 miesiące liczone od dniu planowanego powrotu.

Waluty w obowiązujące w wybranych krajach:
Niemcy, Austria,  Słowacja, Holandia, Czarnogóra, Litwa, Włochy, Francja, Hiszpania – EURO
Anglia - GBP (funt brytyjski)
Chorwacja - HRK (kuna chorwacka)
Czechy – CZK (Czeska Korona)
Białoruś -   BYN (Rubel białoruski)
Szwajcaria - CHF (Frank szwajcarski)
Szwecja – SEK (Szwedzka Korona) 
Ukraina – UHA (Ukraińska hrywna)
UWAGA!
We wszystkich krajach można płacić kartą.

Większość naszych ofert zawiera cenę podstawową tj. transport komfortowym autokarem, wyżywienie HB, nocleg w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, ubezpieczenie NNW, KL, opiekę pilota.
Osobno koszty realizacji programu: bilety wstępu do atrakcji zawartych w programie, opłaty lokalne (taksa klimatyczna, przewodnik), które są płatne u pilota w autokarze. Dokładne określenie kosztów znajduje się przy każdej ofercie.

Bagaż zabierany ze sobą nie powinien przekraczać wagi 20 kg. – walizka, torba przewożona w luku bagażowym oraz  bagaż podręczny– przewożony na pokładzie autokaru.

Zawsze wystawiamy faktury
Prosimy zaznaczyć to w momencie rezerwacji i podać wszystkie niezbędne dane:
IMIĘ, NAZWISKO, DOKŁADNY ADRES ORAZ NUMER NIP LUB PESEL lub NAZWA FIRMY.
Faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana Państwu po zakończeniu imprezy.