Gagaty Sołtykowskie

W poszukiwaniu śladów życia dawnych mieszkańców sprzed 200 mln lat temu:
Dinozaurów jurajskich: zauropodów i terapodów. 

Gagaty Sołtykowskie. Jak na księżycu
Rezerwat przyrody  Gagaty Sołtykowskie o pow. 13,3 ha został założony w 1997 roku. Obszar rezerwatu obejmuje były kamieniołom o długości 400 metrów i szerokości 200 metrów. Do 1977 roku wydobywano tutaj glinkę ceramiczną. Pozostałością po działalności górniczej są hałdy, olbrzymie zwaliska, niewielkie jeziorka oraz warstwy i wychodnie skalne mułów, czarnych iłów z wkładkami piaskowca, które są geologicznym zapisem środowiska rzecznego tego terenu. Na terenie całego parku możemy odnaleźć minerały rud żelaza - syderyty. Kolor skał mułowcowych oraz zawartych w nich tlenków żelaza zabarwił cały rezerwat na czerwono. To przypomina typowy krajobraz księżycowy.
Wychodnia skalna

Ach, Ty gagatku!
Największą jednak osobliwością przyrodniczą jest występowanie tutaj rzadkiego minerału gagatu zwanego czarnym bursztynem. Jest to rzadko spotykana w środowisku bitumiczna odmiana węgla brunatnego. Od nazwy minerału pochodzi staropolskie określenie „gagatek”, osoby, która często używa ozdób wykonanych z gagatu. Mówiono żartobliwie na taką osobę –„Ach, ty gagatku”.

Sołtykowski Jura Park
W Gagatach Sołtykowskich znajdują się dwa unikatowe tropy. Zapis zauropodów to dwa równoległe szlaki osobników dorosłych oraz cztery ścieżki osobników młodocianych. Jest to najstarsze na skalę światową świadectwo opieki dinozaurów nad potomstwem. W celu ochrony wypreparowanych śladów, tropy te zabezpieczono ksylanowym impregnatem oraz wybudowano nad nimi drewnianą wiatę. 
Drugim tropem, który po sobie pozostawił drapieżny dilofozaur to ślad jego pazurów, którymi szorował pod nie jak płynął w pogoni za smacznymi jurajskimi rybami:)

Jak dojechać do Gagat Sołtykowskich?
Rezerwat przyrody położony jest w powiecie koneckim przy DK nr 42, łączącej Końskie ze Skarżyskiem- Kamienną. Od miejscowości Odrowąż udajemy się na wschód w kierunku Bliżyna. Po przejechaniu 400 metrów skręcamy w lewo na północ w szutrową drogę (drogę leśną). Po przejechaniu 300 metrów, docieramy na leśny parking.  Stamtąd pieszo kierujemy się do rezerwatu za znakami. Po przejściu około 850 metrów jesteśmy na miejscu.
Chcesz więcej poczytać o Górach Świętokrzyskich?
Zamów przewodnik