Góry Świętokrzyskie
Góry Świętokrzyskie:
Sanktuarium Święty Krzyż

Jego książęca mość 

Wycieczka na Łysicę

By zobaczyć Święty Krzyż - najstarsze polskie Sanktuarium!
Zaczarować się na Łysej Górze!
Podziwiać piękno przyrody Świętokrzyskiego Parku Narodowego!