Fotorelacje z kursów

ZOBACZ NASZĄ FOTORELACJĘ Z KURSÓW W LATACH 2023 - 2014
KURS PRZEWODNICKI 2023


Kurs przewodnicki na Rynku w Opatowie


Szkolenie terenowe po Górach Świętokrzyskich

KURS PRZEWODNICKI 2022

Na Grzbiecie Kraińskim. Egzamin na przewodnika świętokrzyskiego


Zajęcia terenowe. W Eko Muzeum w Starachowicach

KURS PRZEWODNICKI 2021

Kurs przewodnika świętokrzyskiego - Geo Travel
Na Górze Świętej Anny w Pińczowie. Omawianie zabytków, historii Pińczowa oraz panoramy Ponidzia. 
Przewodnik świętokrzyski - kurs Geo Travel
Szkolenie terenowe w Sandomierzu. Historia, architektura, metodyka oprowadzania w Katedrze pw. Narodzenia NMP w Sandomierzu
Kurs przewodnika świętokrzyskiego
Szkolenie terenowe. W Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach

KURS PRZEWODNICKI 2020
Przewodnicy świętokrzyski
Góra Św. Anny w Pińczowie/szkolenie terenowe na Ponidziu/
Szkolenie przewodnickie

Muzeum Orła Białego w Skarżysku - Kamiennej /szkolenie terenowe/

Egzamin na przewodnika
Egzamin przewodnicki, Góra Zamkowa w Chęcinach

KURS PRZEWODNICKI, 2019 

Przewodnicy świętokrzyscy
Ruiny huty Józef w Samsonowie/zajęcia terenowe/

egzamin na przewodnika - Geo Travel
Egzamin przewodnicki, Grzbiet Krajeński

KURS PRZEWODNICKI, 2018
Przewodnik Zamek Krzyżtopór
Szkolenie terenowe na Zamku Krzyżtopór
przewodnik sandomierski
Dwudniowe szkolenie terenowe w Sandomierzu 

KURS PRZEWODNICKI,2017
Szkolenie przewodnika turystycznego
Szkolenie terenowe w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu

kurs przewodnika Sandomierz
Czterogodzinne szkolenie z historii i zabytków w Bazylice Katedralnej Narodzenia NMP w Sandomierzu

KURS PRZEWODNICKI, 2016 
Tokarnia - przewodnik
Szkolenie terenowe Skansenie Etnograficznym w Tokarni 

Szkolenie geologiczne
Terenowe szkolenie geologiczne w rezerwacie przyrody nieożywionej Wietrznia w Kielcach

KURS PRZEWODNICKI, 2015
Kadzielnia - geo travel
Szkolenie terenowe z kieleckich rezerwatów geologicznych, rezerwat przyrody nieożywionej Kadzielnia 

KURS PRZEWODNICKI, 2014
Przewodnicy świętokrzyscy - Geo Travel
Szkolenie terenowe po zabytkach Doliny Kamiennej, punkt widokowy w sanktuarium w Kałkowie

ZAPISY NA KURS PRZEWODNIKA PO GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH I SANDOMIERZU